Henbro » Specials » Onderwijs in beweging
Ga schrijven voor infonu:aanmelden kan hier

Basis- en voortgezet onderwijs blijven zich ontwikkelen

Basis- en voortgezet onderwijs blijven zich ontwikkelen Op de basisschool is rekenen een van de belangrijkste vakken. Realistisch rekenen krijgt veel kritiek. Het ouderwetse rekenen met de staartdeling krijgt steeds meer de voorkeur. Zorgleerlingen krijgen nog te weinig extra aandacht. Aan het einde van de basisschool komt het schoolkamp. Daarna het voortgezet onderwijs. Het mbo en het bedrijfsleven willen competentiegericht onderwijs (cgo) en nieuwe technische vakken. Nog veel werk te doen.

Rekenen: haakdeling of staartdeling en tafels oefenen

Het onderwijs is al jaren in beweging, maar dat wil niet zeggen dat veranderingen altijd het gewenste resultaat opleveren. Bijna iedereen was bij de invoering van het realistisch rekenen enthousiast, maar de haakdelingen cq kolomdelingen kregen veel kritiek. De ouderwetse staartdeling met een goede kennis van de tafels en veel oefenen krijgt nu steeds meer waardering en is zelfs weer opgenomen in realistische rekenmethoden.

Zorgleerlingen

Op nog te veel basisscholen krijgen kinderen die extra aandacht nodig hebben, de zogenaamde zorgleerlingen, die aandacht niet of onvoldoende. Tijd om daar verandering in aan te brengen.

TOM onderwijs wil het anders

Een andere kijk op onderwijs is te vinden bij het TOM onderwijs. Het jaarklassensysteem is losgelaten en de rol van leerling en leraar is anders dan in het 'normale' basisonderwijs. Ook de schoolorganisatie wijkt af van de meeste andere.

Het schoolkamp van groep 8 basisschool

Maar hoe dan ook. Bijna iedere groep 8 van een basisschool gaat op schoolkamp. Voor de kinderen moet dat een onvergetelijke ervaring worden. De leerkracht zal goede voorbereidingen moeten treffen om het schoolkamp met succes te laten verlopen. Een goed programma voor die dagen is een goede basis voor het slagen. In deze special staat een artikel waar tips worden gegeven om het schoolkamp inderdaad onvergetelijk in positieve zin te laten zijn.

Mbo en de wensen van het bedrijfsleven

Daarna is het voortgezet onderwijs aan de beurt, hier met name het middelbaar beroepsonderwijs. In het mbo heeft het bedrijfsleven de noodklok geluid. Er komen te weinig leerlingen die de goede competenties hebben. Het onderwijs springt daarop op in met competentiegericht onderwijs (cgo). Daarnaast worden veel nieuwe vakken toegevoegd aan het programma, opnieuw door toedoen van het bedrijfsleven. Vooral op het gebied van techniek is het vakkenpakket behoorlijk uitgebreid.

In deze special wordt dieper ingegaan op bovenstaande met aparte artikelen.
TOM Onderwijs Anders: vernieuwend voor docent en leerling

TOM Onderwijs Anders: vernieuwend voor docent en leerling

TOM Onderwijs Anders is een vernieuwing waarbij de rol van de leerling en van de leerkracht anders is dan in het huidige reguliere onderwijs.TOM wil deel uitmaken van de tijd waarin wij, dus ook de ki…
Competentiegericht onderwijs en veel nieuwe studies in MBO

Competentiegericht onderwijs en veel nieuwe studies in MBO

Competentiegericht onderwijs in het MBO heeft het doel het vergroten van de vaardigheden van de leerlingen. Hierbij wordt uitgegaan van vaardigheden die een leerling al heeft. Het onderwijs richt zich…
Realistisch rekenen: ideale rekenvorm of kwaliteitsverlies?

Realistisch rekenen: ideale rekenvorm of kwaliteitsverlies?

Realistisch rekenen wordt verhaaltjesrekenen genoemd. De opdracht voor het kind is verwerkt in een situatie waarin het zich kan herkennen. Daarbij verwacht men dat de leerling via een zelfgekozen stra…
De staartdeling is weer terug in het rekenonderwijs

De staartdeling is weer terug in het rekenonderwijs

Het realistisch rekenen in het basisonderwijs staat onder druk. Het is bedoeld om de kinderen meer plezier in het rekenen te verschaffen, waarbij zij met zelfgekozen strategieën tot een oplossing kome…
Zorgleerlingen krijgen nog te vaak onvoldoende aandacht

Zorgleerlingen krijgen nog te vaak onvoldoende aandacht

Het onderwijs kampt nog steeds met problemen bij zorgleerlingen. Zorgleerlingen zijn kinderen die extra hulp en begeleiding nodig hebben en daarbij een aangepast onderwijsprogramma moet worden aangebo…
Tips voor een goede organisatie van een schoolkamp

Tips voor een goede organisatie van een schoolkamp

Voor de meeste kinderen is het hoogtepunt van de basisschoolperiode het schoolkamp in groep 8. Voor het slagen van zo'n kamp, door sommige scholen werkweek genoemd, is een goede voorbereiding van weze…
Gepubliceerd door Henbro op 12-12-2012, laatst gewijzigd op 13-09-2016. Het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van deze special ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Schrijf mee!